Dr. Csaba Ákos

Szülész- nőgyógyász, klinikai genetikus

 

 

1972-ben születtem a Békés megyei Gyulán. Általános- és középiskolai tanulmányaimat Gyomaendrődön folytattam 1978 és 1990 között.  Ezen idő alatt tanulmányi eredményem kivétel nélkül kitűnő (5.0) volt.  A gimnáziumi éveim során számos megyei, illetve országos tanulmányi versenyen vettem részt biológiából, fizikából és matematikából.  A Kitaibel Pál országos biológia versenyen 1987-ben 15., míg 1988-ban 17. helyezést értem el.  1989-ben sikeres középfokú állami nyelvvizsgát tettem angol nyelvből.  1990-ben kitűnő eredménnyel érettségiztem a gyomaendrődi Kiss Lajos Gimnáziumban.  Elnyertem a gimnázium azévi Kiss Lajos-díját, amelyet minden évben a végzős évfolyam legkiválóbb tanulójának ítélnek oda.  A gimnáziumban mind a kultúra, mind a sport területén aktív szerepet vállaltam.  Megalapítottam az iskolarádiót, amelynek szerkesztő-műsorvezetője lettem.  Tagja voltam a gimnáziumi atlétikai- és labdarúgócsapatnak.  A városi teniszegyesület tagjaként a megyei teniszbajnokságban játszottam éveken keresztül.

1990-ben az elérhető 120 pontból 119-et megszerezve felvételt nyertem a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre.  Ismerve azt, hogy választott szakmám pontos és megbízható tudása mennyire fontos, már az egyetem megkezdésekor igen nagy energiát fordítottam a szükséges ismeretek alapos elsajátítására.  Számos tanulmányi versenyen vettem részt az évek során (anatómiából, biofizikából, élettanból, biológiából és kórélettanból).  Anatómiából és kórélettanból 1., biofizikából 2., míg élettanból 6. helyezést értem el.  1990-ben oroszból sikeres alapfokú nyelvvizsgát tettem.

Az 1992/93-as tanévtől a Kórélettani Intézetben kezdtem el kutatásaimat.  Dr. Molnár Miklós egyetemi adjunktus laboratóriumában végeztem a preeclampsia és eclampsia pathofiziológiájának vizsgálatát.  Ezen fontos és életveszélyes nőgyógyászati kórkép kutatásának egyik fő problémáját egy megfelelő állatmodell hiánya jelenti.  Kutatásaim egyik célja ezen állatmodell megalkotása volt, amelynek irányában laboratóriumunk jelentős és bíztató lépéseket tett.  Két jelentős dolgozatot készítettem a Tudományos Diákköri Konferenciára, amelyekkel harmadik és második díjat nyertem.  1994-ben a témában készített posztereket bemutattam a Semmelweis Napokon, illetve a Sümegen megrendezett országos Membranológiai Konferencián.  Az egyik dolgozatomban található eredményeket az Orvosi Hetilap 1995. november 19-ei számában Visontay és Rigó idézte.

A Kórélettani Intézetben az 1994/95-ös tanév óta demonstrátorként bekapcsolódtam az oktatói munkába is.  Hetente rendszeresen tartottam gyakorlatokat harmadéves egyetemistáknak.  1995-ben sikeres mentőtiszti vizsgát tettem.

Az 1993/94-es tanévtől minden évben elnyertem az állami Köztársasági Ösztöndíjat.  Tanulmányi átlagom a szemeszterek végén kivétel nélkül mindig jeles, vagy kitűnő volt.  Az első öt év összesített eredményei alapján elkészített egyetemi rangsorban évfolyamomban a 10 legjobb között szerepeltem.

1996-ban 4 hónapot az Egyesült Államokban, Buffaloban töltöttem egyetemi ösztöndíj keretében. A Buffalo General Hospitalban a szülészet és nőgyógyászat osztályán voltam, s ott dolgoztam, tanultam.

1996-ban szereztem orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán summa cum laude eredménnyel.

1996 őszétől az I. számú Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinikán dolgozom. A kutatási témám a genetika, a genetikai tanácsadás szerepe, az öröklődő betegségek szülészetben előforduló jelentősége. Előadást tartottam a Baross Utcai Szülészeti Estéken az új Egészségügyi Törvényről 1998 decemberében. Több genetikai témával foglalkozó kongresszuson vettem részt. 2000 júniusában Barcelonában genetikai világkongresszuson szerepeltünk poszterrel az ikerterhességekben végzett amniocentesisekről írott munkánkkal. Szülésznő hallgatóknak 3 éven keresztül tartottam genetikai témájú előadásokat/órákat. 2000 szeptemberében a FIGO kongresszuson vettem részt, ahol társszerző voltam Prof. Rigó János előadásában. 2000 októberétől 1 éves ösztöndíjjal New Yorkban a Mount Sinai School of Medicine-ben genetikai témával foglalkoztam és kutatásokat végeztem a praenatalis diagnosztika területén. 2002-ben hazatértem, s szakvizsgát szereztem szülészet-nőgyógyászatból, majd néhány évvel később szakvizsgát szereztem klinikai genetikából is. Számos hazai rendezvényen tartottam előadást, szerepeltem poszterrel. 2003-ban Japánban, Oszakában az alábbi kongresszuson tartottam összefoglaló előadást (The 6th World Congress of Perinatal Medicine). 2006-ban Kuala Lumpurban poszterrel vettem részt az alábbi kongresszuson: XVIII FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics.

Az I.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati klinikán mind magyar, mind angol nyelven az egyetemi hallgatóknak tartok tantermi előadásokat. Számos gyakorlatot vezetek. Az elmúlt 2 évtizedben publikációim jdelentek meg, döntően a praenatalis diagnosztika, a genetikai tanácsadás témakörében mind magyar, mind rangos nemzetközi lapokban. A megkezdett kutatási területen további vizsgálatokat végeztem. Ezekre és a korábbi munkáimra építve készülök a PhD-fokozat megszerzésére.

A klinika gyógyító munkájában az elmúlt 16 évben folyamatosan részt vettem. Különböző osztályokon a kezdetben beosztottként, majd az elmúlt években osztályvezetőként dolgoztam. A klinikai ügyeletekben szintén folyamatosan vettem és veszek részt. Ezekben kezdetben beosztottként, majd 2006 óta ügyeletvezetőként látom el a munkámat.

2002-ben nősültem meg. Feleségem, Dr. Simon Noémi gyermekorvos, gyerek-pulmonológus, a Törökbálinti Tüdőgyógyászati Intézet gyerekosztályán dolgozik. Négy gyermekünk van. 2004-ben 3 lányunk (hármasikrek), majd 2005-ben egy kisfiunk született. Gyermekeink iskolások.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com