Dr. Tomsits Erika

gyermekgyógyász, gyermek-gasztroenterológus, neonatológus főorvos

Bemutatkozás

1979-ben végeztem a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvoskarán.

1979. október 1. óta dolgozom a Semmelweis Egyetem II. sz Gyermekklinikáján. Kezdetben klinikai orvosként, majd tanársegédként, adjunktuskén, és 2002 óta egyetemi docensként.

Oktatói munkám során óraadóként, illetve gyakorlat vezetőként dolgozom a Semmelweis Egyetem Általános Orvos, Fogorvos, Gyógyszerész valamint Egészségtudományi karán is, mind a graduális mind a postgraduális képzésben, magyar és angol nyelven. Tagja vagyok a gyermek gastronterológiai és az ifjúsági- és iskola orvosi szakvizsgáztató bizottságnak.

1992-94 között a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasa voltam az Egyetem Kórélettani Intézetének.
Szakvizsgát csecsemő – gyermekgyógyászatból, neonatológiából és gasztroenterológiából tettem.

11 éven át a II. sz Gyermekklinika Perinatalis Intenzív Centrumában dolgoztam, ezen időszak utolsó 4 évben osztályvezető helyettesként. 2000. óta a Klinika Gastroenterológiai osztályát vezetem.

Tudományos munkám során kezdetben a koraszülöttek táplálásával foglalkoztam. PhD fokozatot a “Lipidek szerepe a koraszülöttek táplálásában” címmel védtem meg 1994-ben. Tudományos munkámat azóta is a klinikai táplálás témakörében végzem, az utóbbi időben a krónikus betegek klinikai táplálása tárgykörben. Szakcikkeket, kongresszusi illetve továbbképző tanfolyamok előadásait is ezen témakörökből írok, illetve tartok mind nemzetközi, mind magyar fórumokon. Nemzetközi cikkeim idézettsége 130 körüli.

2018-ban a Pécsi Tudomány Egyetemen habilitációs fokozatot szereztem.

2008 óta budapesti csecsemő és gyermekgyógyász szakfelügyelő főorvosként is tevékenykedem (a szakfelügyelői rendszer adott időszakában érvényes formájában).

2010-től szerepelek az Igazságügyi Minisztérium Orvos szakértői listáján.

Tagja vagyok az Európai Klinikai Táplálás (ESPEN), az Európai Gyerek Gasztroenterológia, Hepatológia és Táplálás (ESPPGHAN) tudományos társaságoknak és vezetőségi tagja ezen tudományos társaságok hazai megfelelőinek (MMTT, és MGyGT), valamint tagja a Magyar Gyermekgyógyász és a Magyar Gastroenterológiai Társaságnak. Az MMTT-nek 2010-től 2018-ig elnökeként tevékenykedtem.