Prof. Dr. Katona Gábor

Fül-orr-gégész, audiológus

1955-ben születtem Budapesten. Azóta is itt lakom, nős vagyok, három felnőtt leánygyermekem van, egyikük férjezett, tőle 4 unokám is van.

Az általános iskola után a Szent István Gimnáziumban érettségiztem 1974-ben és még ugyanezen évben felvettek a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karára.

Orvosi diplomámat 1980-ban szereztem „summa cum laude” minősítéssel. Az egyetemi évek alatt kezdtem érdeklődni a tudományos munka iránt, tanulmányi versenyeken (biokémia, pathologia) értem el első, illetve második helyezést, TDK munkában II. évtől rendszeresen részt vettem.

Végzés után a fővárosi Heim Pál Gyermekkórházba kerültem, azóta is itt dolgozom. Az elmúlt évek során szakvizsgát tettem csecsemő- és gyermekgyógyászatból, fül-orr-gégészetből, gyermek fül-orr-gégészetből és audiológiából, valamennyit jeles eredménnyel. Fül-orr-gégészeti szakvizsgám előtt, továbbképzősként, két évet a SOTE Fül-orr-gégeklinikáján dolgoztam.

2000 január 1-óta vagyok a Heim Pál Gyermekkórház Fül-orr-gége és Bronchológiai Osztályának osztályvezető főorvosa.

Mint négy hazai orvosegyetem rendszeresen  felkért előadója, és mint kinevezett szakvizsgáztató, részt veszek a szakorvosképzésben és az orvos-továbbképzésben. Hazai és külföldi kongresszusokon, továbbképzéseken első- illetve társszerzőként összesen több mint 500 előadást tartottam, 165 publikációm jelent meg – közülük 47 angol nyelven, valamint felkérésre 9 könyvrészletet írtam.

Angol és német nyelvből középfokú állami nyelvvizsgám van.

Számos külföldi kongresszuson illetve tanulmányúton vettem részt, többek között Németországban, Svédországban, Kanadában, Belgiumban, Hollandiában, Lengyelországban, Brazíliában, Japánban, az Egyesült Államokban. Tanfolyamokat, illetve operációs kurzusokat végeztem Angliában, Kanadában, Németországban, Ausztriában valamint hazai klinikákon, audiológiai, fül- illetve orr-sebészeti témában.

2016 októberében 2 hetes afrikai missziós munkában vettem részt Malawiban, a világ egyik legszegényebb országában. Kollégáimmal összesen 43 műtétet végeztem a helyi orvosok közreműködésével, konzultációkat, betegviziteket tartottunk.

Kandidátusi disszertációmat 1993 júniusában védtem meg „Rizikófaktorok vizsgálata a gyermekkori sensorineurális nagyothallás kialakulása szempontjából” címmel. 2013-ban Pécsett habilitáltam, majd 2014-ben a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karán címzetes egyetemi tanári kinevezést kaptam.

A Magyar Fül-orr-gégeorvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának titkárává választottak, mely tisztséget 1998-ig, a mandátum lejártáig töltöttem be.

Titkára, majd két cikluson át elnöke voltam a Magyar Fül-orr-gégeorvosok Egyesülete Gyermek Fül-orr-gégész Szekciójának; 2015-ben ismét e Szekció elnökévé választottak, e funkciót jelenleg is betöltöm.

Három cikluson át a Magyar Fül- orr-gége- és Fej-nyaksebész Orvosok Egyesülete főtitkári tisztét töltöttem be.

2012-ben kineveztek a Heim Pál Gyermekkórház Kutatási és fejlesztési igazgatójává, e feladatot jelenleg is ellátom.

2000 márciusa óta vagyok tagja a Fül-orr-gégészeti Szakmai Kollégiumnak, 2011-ben az újjáalakult Szakmai Kollégium Fül-orr-gégészeti tagozata elnökének neveztek ki, majd 2016-ban az Emberi Erőforrások Minisztere e megbízatásomat újabb 4 évre meghosszabbította.

Szerkesztőbizottsági tagja vagyok a Gyermekorvos-Továbbképzés, a Gyermekgyógyászat és Fül-orr-gégegyógyászat c. lapoknak.

Tagja vagyok a Magyar Fül-orr-gégeorvosok Egyesületének, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának, 1988-ban a Magyar Fül-orr-gégeorvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának Békésy Díját nyertem el pályamunkámmal, 1996-ban a „Heim Pál Gyermekkórház Kiváló Dolgozója”, 2002-ben tudományos munkámért „Heim Pál Emlékérem” kitüntetésben részesültem.

2002-ben az oxfordi ESPO kongresszuson az európai gyerek-fül-orr-gégészeti Counsil tagjának kértek fel, majd a 2008-as budapesti ESPO kongresszuson az Executive Board tagjává választottak, mely tisztséget nyolc éven át töltöttem be. Jelenleg a „Member’s committee” tagja, valamint a Tanács (Counsil) magyarországi képviselője vagyok e szervezetben.

2003 októberében tagja lettem az American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery-nek, majd 2008-ban a stockholmi Acta Otolaryngologica c. folyóirat lektora lettem.

Magánrendelésemet 2002-ben indítottam Biatorbágyon, majd ezt kibővítettem a Duna Medical Centerben és a Czeizel Intézetben is. Jelenleg mindhárom helyen fogadom betegeimet, a honlapomon (www.drkatonagabor.hu) megadott bejelentkezés után.

Érdeklődési területem szakmámon belül a fülészeti implantológia, az ajak-, és szájpadhasadék-sebészet és rehabilitáció, a gyermekkori percepciós halláscsökkenések diagnosztikája, és hallókészülékes rehabilitációja, a gyermek-rhinológia, az endonasalis funkcionális endoscopos sebészet gyermekkori vonatkozásainak kutatása, különös tekintettel a cystás fibrosisra, a radiofrekvenciás sebészeti módszer gyermek-fül-orr-gégészeti alkalmazásai.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com